ESP | CATsitemap
< Anar al llistat de projectes i feines realitzades
Disseny Gironella
Disseny Gironella
Disseny Gironella
Disseny Gironella
Disseny Gironella
Disseny Gironella

Llibre SANTMARCÓ

Disseny

Masies Santmarcó engloba un seguit de masies dedicades al turisme rural i de lleure familiar.

El projecte consistia en el disseny d’un llibre que recopilés tota la informació referent a les masies i al seu radi d’influència, donant molta importància a les rutes turístiques i d’interès pels clients de les mateixes. A més del disseny, hem realitzat la traducció dels textos originals, al castellà i l’anglès.

El resultat són exemplars fàcils de consultar, on la informació apareix de forma clara i ordenada, i on destaca la fàcil localització dels espais i les rutes que hi figuren.

Serveis relacionats