ESP | CATsitemap
Aplicacions per iPhone i Android
Vols que t'ajudem arribar a l'èxit?
Adapta't als nous temps

Mòbil

Avaluem i analitzem el context de la mobilitat actual
per descobrir i assessorar en oportunitats de negoci.

Desenvolupem i integrem
aplicacions mòbils a les xarxes socials i el web 2.0.

Implantem experiències interactives
per captar atenció, comunicar o reforçar una marca.

Estudiem nous dispositius
per aplicar funcionalitats multiplataforma i arribar a un major número d’usuaris.